Úvodní » Pneumatiky » Technický popis pneumatiky


Technický popis pneumatiky

Pneumatiky jsou nedílnou součástí každého vozidla. Díky nim se vůz drží na vozovce ve správném směru. Zajišťují bezpečnost a pohodlí při jízdě, jsou důležitým prvkem při brždění. Celkově jsou na pneumatiky kladeny vysoké nároky, a proto není dobré jejich výběr nijak uspěchat nebo podcenit. Pokud si zrovna vybíráte nové pneumatiky, mohl by vás zajímat následující článek, kdy vám technický popis pneumatiky může hodně napovědět.

Základní rozměry

Rozměry pneumatiky jsou základním parametrem při vybírání pneumatiky. Vhodný rozměr je vždy uveden ve velkém Technickém průkaze a měl by odpovídat danému typu disku. Předepsané rozměry by měly být dodržované z důvodů bezpečnosti jízdy, ale také kvůli policejním kontrolám nebo potřebným kontrolám STK. Základními rozměry jsou:

  • Šířka – je uváděna v milimetrech
  • Profil – jinak výška bočnice pneumatiky v %
  • Průměr – průměr ráfku v palcích

Mezi další důležité rozměry patří také výška a obvod pneumatiky. Tyto údaje jasně vyčíst z tabulek, které obsahují všechny příslušné údaje, nebo vyhledat pomocí speciálních vyhledávačů, kde se zadá šířka, profil, typ konstrukce a průměr a zbylé dva údaje se vygenerují.

Nosnostní index

Nosnostní index, nebo také hmotnostní index pneu udává, jaké možné maximální zatížení může pneumatika snést. Bývá většinou udáván za rozměrem. Ke správnému určení může pomoci převodová tabulka s hodnotou Ni, která je uvedena v technickém průkazu. Není možné použít nižší hmotnostní index, než je předepsáno.

Nostnostní index

Rychlostní index

Tento index udává, na jakou maximální možnou rychlost je pneumatika vyrobena. Velmi důležité je to u zimních pneumatik, kdy by tento index měl být uveden v zorném úhlu řidiče uvnitř vozidla. Řidič by nikdy z bezpečnostních důvodů neměl překročit maximální rychlost.

Symbol G J K L M N P Q R S T H V W Y ZR
max. rychlost km/h 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300 nad 240

Označení DOT

DOT kód určuje rok výroby na pneumatice a bývá vytlačen na bočnici pneumatiky. Označení DOT na pneumatikách je uvedeno výrobcem vždy pro konkrétní pneumatiku ve formě 4místného čísla. První dvě čísla značí, v kolikátém týdnu byla pneumatiky vyrobena a druhé dvě číslice udávají rok výroby.

Typ dezénů

U pneumatik se rozlišují 3 základní typy dezénů:

  • Symetrický
  • Asymetrický
  • Směrový (šípový)

Ty určují, jak a kde má být pneumatika použita. Zda je jedno, kde bude pneumatika použita, jako je tomu u symetrického, nebo je potřeba dodržet správný směr otáčení, jako je tomu u šipkového, nebo je umístění přesně dané, což platí pro asymetrický dezén.

Hloubka dezénu

Hloubka dezénu je stanovená zákonem. Pro letní pneumatiky je stanovena 1,6 mm, u zimních pneumatik jsou to 4 mm. V případě, že jsou drážky sjeté a jsou menší než stanovená hloubka, signalizuje to stáří pneumatiky a jízda nemusí být dostatečně bezpečná.

Tlak v pneumatikách

Správný tlak je důležitý v mnoha ohledech. Sehrává roli v životnosti pneumatik a spotřebě, ale také v celkové bezpečnosti jízdy. Tlak by měl být kontrolován vždy, když jsou pneumatiky chladné. Předepsaný tlak pneumatik je vždy uveden v manuálu vozidla, nebo na sloupku u řidiče nebo na víčku od nádrže.

 Technický popis pneumatiky

[Přeskočit navigaci]