Úvodní » Motocykly » K čemu slouží tlumič řízení?


K čemu slouží tlumič řízení?

Tlumič řízení je výborný doplněk pro všechny jezdce, kteří vyznávají sportovnější styl jízdy. Pomáhá chránit proti rozkmitání předního kola, a tím pádem i řídítek. Nejvíce nápomocný je v případech, kdy jezdec na motocyklu vyjíždí ze zatáčky s plným plynem. V tu dobu je přední kolo odlehčené, nezvládne se udržet na asfaltu ve své stopě a může snadno dojít ke zmíněnému rozkmitání.

Lehké rozkmitání řídítek lze zvládnout, ale rozhodně to není příjemný zážitek. Může však dojít také k havárii, protože tyto situace jsou jen těžko zvládnutelné a nedokáží si s nimi zcela poradit dokonce ani jezdci světové úrovně.

Posouvá hranice

Díky tlumiči řízení však lze těmto situacím velmi dobře předcházet. Proto jsou často instalovány na závodních motocyklech, u kterých se při rychlé jízdě tento nechtěný jev může vyskytovat. Tlumič samozřejmě nemůže všem těmto situacím zabránit, znatelně ale posouvá hranici nebezpečnosti, kdy by se mohla stát nehoda.

Nenabízí však jen výhody, v důsledku jeho funkce snižuje lehkost řízení v nižších rychlostech a při manévrování na místě.

Existují dva základní typy pístových tlumičů – lineární tlumič CSC a progresivní tlumič RSC. Lineární tlumí v celém svém rozsahu stále stejně podle nastavené tuhosti tlumení, zatímco progresivní v případě nečekaných větších nárazů dokáže svoji tuhost v těchto krizových situací sám zvýšit. Existují také rotační tlumiče řízení, které jsou však vidět jen velmi vzácně.

Tlumiče se montují tak, aby zabraňovaly vzájemnému rychlému pohybu přední vidlice a rámu motocyklu. Uvnitř tlumiče je pístnice a olej, který vyvozuje odpor. Olej protéká skrze otvory v pístnici, jejichž velikost lze většinou regulovat, čímž se dociluje různého stupně odporu.

Montážní sady

Tlumiče se připevňují k motocyklu pomocí montážních sad, kterých existuje velké množství, protože snad každý typ motocyklu potřebuje svoji individuální sadu. Aby k tlumiči byl snadný přístup, umisťuje se většinou na horní brýle vidlice. V některých případech ovšem můžeme nalézt i jiné varianty.

[Přeskočit navigaci]