Úvodní » Auto-moto rady, tipy, servis » Výměna oleje v automatické převodovce


Výměna oleje v automatické převodovce

Majitelé automobilů s automatickou převodovkou žijí s informací, že automatické převodovky mají doživotní náplň oleje již z výroby. Tato informace je bohužel mylná a dochází kvůli ní k častým poruchám a nutným opravám převodovky. Jak je to s tou doživotní náplní a jak správně vyměnit olej v automatické převodovce, se dočtete v následujícím článku.

Doživotní náplň?

Většina automechaniků tvrdí, že je to nesmysl, ale výrobci v instruktážní knize uvádějí, že se jedná o náplň lifetime, tak kde je pravda? Důležitým ukazatelem, který výrobci neuvádějí, je jak dlouho má ta doživotní náplň vydržet, jestli se orientuje najetými kilometry nebo jinými ukazateli. Z toho jasně vyplývá, že je nutné olej v převodovce pravidelně měnit a kontrolovat.

Proč měnit olej?

Automatická převodovka je složité a jemné zařízení, ve kterém se nachází přesný hydraulickomechanický přenos síly motoru na kola vozu. Ten je velice citlivý na jakékoliv znečištění oleje. Olej je potřeba měnit, protože stárnoucí olej ztrácí své důležité vlastnosti, jako viskozitu a hustotu. Dostávají se do něj drobné částice, které vznikají otěrem pohyblivých částí v automatické převodovce. Právě kvůli těmto částečkám se snižuje životnost převodovky a zhoršuje se její funkčnost.

Kontrola hladiny oleje v automatické převodo vce

Ze všeho nejdůležitější je, aby do prostoru s olejem nevnikla žádná nečistota, předmět nebo textilie. Hydraulický mechanismu je velice citlivý na veškeré nežádoucí předměty. Proto se musí používat speciální utěrky, které po sobě nezanechávají žádné stopy. Používáním nevhodné utěrky může postupem času dojít k ucpání olejového filtru nebo poškozením hydraulického sytému.

Kontrola oleje většinou probíhá za chodu motoru v poloze Parking. Olej by měl být zahřátý, ideálně po 20 km jízdě. Pokud nebude motor nastartovaný a nebude zahřátý, hrozí vysoké riziko poškození převodovky nebo špatné naměření stavu oleje. Používat by se měl pouze předepsaný olej:

  • Barva – může být červená, žlutá nebo čirá, nesmí být černá.
  • Měl by být vždy průhledný.
  • Neměl by zapáchat.

Výměna oleje u automatické převodovky

U většiny automatických převodovek nelze vypustit celý obsah olejové kapaliny. Je potřeba olej napustit a vypustit několikrát, dokud není dosažené barvy oleje srovnatelné s olejem čerstvým. Až po posledním propláchnutí se vyměňuje olejový filtr.

Výpustným šroubem nebo sejmutím olejové vany se vypustí olej. Rozpojí se hadice olejového chladiče automatické převodovky a důkladně se vyčistí chladiče za pomocí speciálního a k takovým účelům určeného prostředku. Hadice opět spojí a doleje se přibližně stejné množství, jaké bylo vypuštěné.

Motor se nastartuje a nechá se přibližně 2-3 minuty běžet na volnoběžné otáčky v poloze parking. Olej se znova vypustí a napustí, dokud není dosaženo určené kvality oleje. Hladina oleje se dolije podle předepsané hodnoty.

Výměna oleje v Haldex spojce

Haldex spojka je mezinápravová spojka pro pohon všech čtyř kol, která byla používána i u modelů automobilky Škoda. U této spojky je také důležité, aby byl použitý olej k tomu určený. Doporučený interval výměny je každý rok nebo po 30 000 km. U delšího intervalu hrozí poškození spojky, které se projevuje vibracemi nebo boucháním.

Jak často měnit olej u automatické převodovky?

  • Nově koupená vozidla – po prvních 80 000 km, další výměny po 60 000 km
  • Ojetá vozidla – každých 40 000 – 60 000 km
  • Vozidla s nadměrným zatížením převodovky – 30 000 km

 Haldex

[Přeskočit navigaci]