Úvodní » Auto-moto rady, tipy, servis » Silnice pro motorová vozidla


Silnice pro motorová vozidla

Dopravní značka - silnice pro motorová vozidla

Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla. Užití takto označené pozemní komunikace není zpoplatněno, pokud z příslušné dodatkové tabulky umístěné pod touto značkou nevyplývá jinak. Na dálnici značka označuje zároveň konec dálnice.

  

Novinky od roku 2016

K datu 1. ledna 2016 se české silnice rozrostly o cca 450 km nových dálnic. Ovšem nejedná se o nové výstavby, ale o změnu označení stávajících silnic pro motorová vozidla. Silnice byly převedené na dálnici, konkrétně dálnice druhé kategorie.

Značka s automobilem na modrém podkladu je tak symbolem možného zvýšení rychlosti na sto deset a lokálně také na sto třicet. V letošním roce je v jednání také několik vhodných míst pro zrychlení, je ovšem nutné dojít ke stanovení a vyprojektování.

Od roku 2016 mají dálnice nadále stejná pravidla jako v minulosti, ovšem silnice pro motorová vozidla zaznamenaly několik změn:

  • směrově rozdělená silnice - obecně platná rychlost je 110 km/h, pokud není značením rychlost snížená nebo zvýšená
  • směrově nerozdělená - rychlost maximálně 90 km/h

Řidiči se tak mohou těšit na zrychlení na jihlavském přivaděči k dálnici D1, část komunikace I/13 u Karlových varů, silnici I/35 u Hrádku a také v úseku I/7 mezi Chomutovem a státní hranicí.

Až 194 km nových dálnic

V letošním roce se bude na našem území stavět a budovat. Během letošního roku má začít výstavba více jak 194 km dálnic a také dalších tahů a silnic nových tříd. To se projeví nejen na zdržení, ale také zdražení.

Výstavba bude financována na základě projektů PPP, kde se na veřejné stavby použijí soukromé peníze. Rozšíření dálnic a silnic se tak projeví na navýšení ceny paliv. Pravděpodobný nárůst můžeme očekávat také u cen nových vozidel.

Emisní zóny

Řidiči, kteří jezdí do Prahy, jistě potěší zpráva, že ani v roce 2017 nedošlo ke schválení nízkoemisních zón. Došlo k jejich odložení a platnost je tak opět nejistá. Vyhláška o zřízení nízkoemisní zóny měla omezit vjezd vozů, které by nesplňovaly emisní podmínky, do konkrétních částí metropole.

Označení na českých silnicích a dálnicích 

Dálnice

Dálnice má novou značku, která je na zeleném podkladu. Maximální povolená rychlost je na dálnicích 130 km/h.

 

Silnice pro motorová vozidla


Na silnici, která je směrově rozdělená, je nejvyšší povolená rychlost 110 km/h. Značením je možné na této silnici rychlost zvýšit nebo snížit.

 

Silnice pro motorová vozidla

Na silnici, která není směrově rozdělená, tak je nejvyšší povolená rychlost 90 km/h.

  

[Přeskočit navigaci]