Úvodní » Auto-moto rady, tipy, servis » Jak postupovat při dopravní nehodě?


Jak postupovat při dopravní nehodě?

Dopravní nehody jsou smutnou součástí každodenního života. Stávají se na silnicích denně. Některé končí pouze odřeným lakem a otlačenými plechy, jiné až smrtí. Součástí dopravní nehody se může stát kdokoli z nás – a je jedno, jestli jako účastník, svědek či pouhý projíždějící. Vždy je nutné vědět, jak se v takovéto situaci máme zachovat, aby následky nebyly ještě horší.

Příčiny dopravních nehod

Je jich celá řada. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří:

  • nepřiměřená rychlost,
  • nesprávné předjíždění,
  • nedání přednosti,
  • nevěnování se řízení,
  • nesprávný způsob jízdy.

K nehodě nedochází jen bezohledností, nezkušeností a nepozorností řidičů, ale za vznikem nehody může být i nepříznivé počasí, stav dopravní komunikace, pád předmětu před vozidlo apod.

Účastník dopravní nehody

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, často se dostavuje velký šok. Jedná se totiž o velkou psychickou zátěž, proto je dobré předem vědět, co v takovéto situaci dělat.

V první řadě se uklidněte a nepropadejte panice. Dobré je zhodnotit celou situaci a uvědomit si, kde se nacházíte. Zjistěte, zda se můžete hýbat a zda můžete opustit vozidlo. Pokud ano, nezapomeňte si obléci reflexní vestu, vypnout motor, zapnout varovná světla a označit nehodu výstražným trojúhelníkem. Díky tomu ochráníte nejen sebe, ale i ostatní účastníky provozu.

V případě, že s vámi byl ve voze ještě někdo další, zjistěte, jak na tom jsou. Někdy lidé vyváznou s lehčím zraněním, jindy to bývá hodně vážné. V tom případě budete muset zavolat záchrannou službu, případně poskytnout první pomoc do jejího příjezdu. Nebyl-li nikdo zraněný, pomozte ostatním opustit místo nehody (např. za svodidla).

Svědek dopravní nehody

Při nehodě hrají často svědci klíčovou roli, zejména u těch vážnějších. Jsou to totiž oni, kteří podávají první pomoc zraněným, pokud toho nejsou sami schopni. Povinnost poskytnout první pomoc je navíc dána zákonem a nezastavení u dopravní nehody je jedním z nejzávažnějších přestupků!

Zavolejte pomoc!

Policii se volá, pokud se při dopravní nehodě došlo ke zranění nebo usmrcení osoby, dále v případě vyšší škody na majetku, poškození komunikace apod.

Čísla, na které volat:

  • Evropské číslo tísňového volání112
  • Policie ČR 158
  • Zdravotnická záchranná služba 155
  • Hasičský záchranný sbor 150
  • Asistenční služba

Projíždíte místem dopravní nehody

Pokud jste přijeli k dopravní nehodě ve chvíli,kdy jsou již na místě záchranáři, povinnost zastavit a pomáhat se vás už netýká. Nebezpečí v této fázi ale nepominulo, proto je nutné být opatrní. Projíždějte se zvýšenou opatrností, přece jenom se zde může vyskytovat větší množství lidí, a buďte připraveni na nečekané situace.

Nepojízdné vozidlo

Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, je potřeba kontaktovat asistenční službu. Tu můžete samozřejmě volat i v případě, když si nejste jisti dalším postupem. Asistenční služba vám s problémy ohledně dopravní nehody poradí a na základě stavu vozidla po nehodě vám často pomůže a nabídne další služby jako autolakovnu či autoservis.

Nakonec bychom na vás rádi apelovali, abyste mysleli při řízení na bezpečnost – a to nejen na svojí, ale i na bezpečnost ostatních účastníků provozu. Jezděte opatrně a bezpečně, zejména v místech, které neznáte. 

Za poskytnuté informace k článku děkujeme MMCAR - autoservis Plzeň.

[Přeskočit navigaci]