Úvodní » Automobily » Životnost spojky


Životnost spojky

Spojka se běžným používáním opotřebovává. Při každém sešlápnutí spojkového pedálu je namáháno spojkové ložisko a lamela s obložením.

Největším faktorem, který má vliv na životnost spojky je způsob jízdy. Spojce hodně ulehčíme, když ji nenecháme zbytečně moc dlouho prokluzovat, a to zejména při nízkých otáčkách motoru. Při rozjíždění tedy nepouštíme pedál spojky příliš pomalu, pohyb by měl být plynulý a relativně svižný. Naopak příliš rychlé puštění spojky má také negativní dopady.

Je-li spojka nadměrně namáhána a přetěžována, dochází vlivem tření k přehřívání spojkového mechanizmu a spojka bude cítit. Spojku nejvíce ušetříme jednoduše tím, že jí nebudeme zbytečně sešlapovat a nebudeme si nechávat při jízdě nohu položenou na spojkovém pedálu.

K prodloužení životnosti spojky přispěje také pravidelná kontrola a včasná údržba. Při plně sešlápnuté spojce musí být mechanizmus schopen spojku zcela rozpojit. Naopak při uvolněném pedálu musí běžet motor bez prokluzu. Pokud jeden z těchto úkonů spojka nezvládá, dochází k výraznému zkrácení životnosti spojky.

Jak zkontrolovat spojku?

Jednoduchou kontrolu provedeme tím, že vozidlo zastavíme na rovné ploše, zabrzdíme ruční brzdou a zařadíme vyšší převodový stupeň (alespoň trojku). Zlehka zvýšíme otáčky motoru a pomalu začneme uvolňovat spojku. Jestliže se motor hned nezastaví, spojka prokluzuje a výrazně rychleji se opotřebovává.

 

 Spojka

[Přeskočit navigaci]