Úvodní » Automobily » Jak přihlásit auto?


Jak přihlásit auto?

Rozhodli jste se, si koupit nové nebo ojeté auto? Bude potřeba registrace vozidla, ale pozor, od 1. 1. 2015 došlo k novelizaci zákona O podmínkách provozu vozidel. Došlo k výrazným změnám, změna názvosloví a vysokým sankcím. Co vše se změnilo, na co si dát pozor a jak se vyhnout zbytečnému placení, se dočtete v následujícím článku.

Jak registrovat?

Pro někoho je registrace vozidla úplně novou věcí, auto nikdy nekupoval nebo nikdy neuskutečnil prodej auta, tudíž ani netuší, jak a na koho se s ní obrátit. Proto na začátek pár základních kroků.

  • Registraci podléhají veškerá silniční motorová a nemotorová vozidla, vyrobená za účelem provozu na pozemních komunikacích pro převoz osob, zvířat a věcí.
  • Registrace se provádí na obecním úřadu, kde mám majitel (provozovatel) trvalé bydliště
  • Vozidlo musí být technicky v pořádku, mít povinné ručení
  • Provozovatel musí mít trvalý pobyt v ČR nebo pobývat na našem území min. 6 měsíců

Od 1. 1. 2015

S nástupem nového roku došlo ke změnám v registraci motorových vozidel. Centrální registr byl plný vozidel s nejasným vlastníkem, tyto změny by měly většinu záležitostí vyřešit a ulehčit a zefektivnit práci registru. Došlo ke třem základním změnám, zrušil se tzv. polopřevod, přibyl pojem zánik, zavedeny pokuty.

Polopřevod

Polopřevod vznikl, když se starý majitel od automobilu odhlásil, ale nový majitel se ještě k novému automobilu nepřihlásil. Vozidlo tak v registru nadále existuje, má původní značky, technickou prohlídku i zákonné pojištění. Dříve to fungovalo tak, že se při koupi auta starý majitel odhlásil, předal velký technický průkaz novému majiteli a ten se pak přihlásil sám, kdy měl čas.

Od ledna 2015 dochází k změně, že nic takového již nebude možné. Teď musí oba účastníci obchodu na úřad v trvalém místě bydliště prodávajícího, kde se hned dojde k prodeji a převodu vozu na nového majitele, a získají se registrační značky. Ve stejný den musí být provedena evidenční kontrola a nový majitel si musí sjednat povinné pojištění. Problém nastává při prodeji dvou soukromých osob, který je uskutečněn většinu mimo pracovní dobu.

Alternativou je plná moc, buď poskytne prodávající ověřenou kopii svého podpisu majiteli a ten se pak do deseti dní přihlásí k novému autu nebo naopak, možností je i třetí osoba, která bydlí v kraji prodávajícího a majitel nebude muset, jen například přes celou republiku.

Vozidla, co jsou po lednu 2015 v polopřevodu musí být do 30. 6. 2015 řádně přihlášeny nebo budou s platností ke dni 1. 7. 2015 nadobro odhlášení z registru bez možnosti dalšího legálního přihlášení. Pro vozidla v depozitu, to znamená dočasně odhlášená s odevzdanými registračními značkami, které jsou tam déle než 18 měsíců, musí být do konce roku 2015 nahlášeno nebo bude vozidlo automaticky k 1. 1. 2016 nadobro odhlášeno.

Zánik

V administrativní terminologii k pojmům trvalé a dočasné vyřazení přibyl termín nový, zánik. Pro majitele, kteří se snaží odstranit již neexistující auto či motorku, je tu řešení. Dříve se odevzdal malý technický průkaz, vozidlo se odhlásilo a odevzdal se doklad o ekologické likvidaci. Nešlo si tedy vozidlo ponechat a zároveň ho odhlásit z registru. To zůstalo stejné i pro registraci vozidel od 1. 1. 2015, ale ministerstvo dopravy navrhlo určitá řešení, pokud si che někdo vrak ponechat k jiným účelům než k jezdění. Ovšem pod podmínkou, že každý rok bude muset majitel prokázat, jak vrak využívá, mohou být kontroly z úřadu.

Vysoká pokuta

Dočasné vyřazení vozidla bylo možné pouze na 12 po sobě jdoucích měsíců, s prodloužením o dalších 6 měsíců, dlouhodobé vyřazení pak po dobu 5 let a trvalé jen s potvrzením o ekologické likvidaci. Dříve, kdo měl vozidlo vyřazené déle, než povolených 18 měsíců, byl bez potrestání, s novými změnami může obdržet pokuty ve výši do 50  000kč. Pokud zanikne povinné ručení a nebude do 14 dnů obnoveno, úřad vozidlo vyřadí a hrozí pokuta ve stejné výši u předchozího případu.  Stejná pokuta hrozí také majiteli vozu, který nenahlásil změnu barvy vozidla.

[Přeskočit navigaci]