Úvodní » Automobily » Jak postupovat při autonehodě?


Jak postupovat při autonehodě?

K dopravní nehodě může dojít během krátké nepozornosti. K nejčastějším příčinám dopravních nehod patří nepřiměřená rychlost, nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě a nesprávný způsob jízdy. Existuje sada základních pravidel, jak byste se při nehodě měli chovat. Nezáleží přitom na tom, zda ji vyšetřuje policie, nebo ji bude jen likvidovat pojišťovna.

Jaké jsou tedy základní pravidla?

1. Zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody

Vždy zastavte jak nejrychleji to je možné a snažte se zabezpečit místo nehody. Umístěte výstražný trojúhelník za svým vozem a zapněte varovná světla. Nezapomeňte si navléct reflexní vestu a vždy dbejte na svoji bezpečnost. Pomozte ostatním opustit vozidlo a místo nehody.

2. Poskytněte první pomoc

Poskytněte první pomoc podle svých možností a vždy tak, abyste neohrozili svoje zdraví. Vždy také okamžitě kontaktujte záchranné složky na lince tísňového volání 112, případně záchrannou službu na tel. 155, hasičský záchranný sbor na tel. 150 nebo policii na tel. 158.

3. Dopravní nehodu hlaste policii pouze v případech

  1. Při nehodě dojde ke zranění osob
  2. Dojde k hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000,- Kč
  3. Dojde ke hmotné škodě nižší než 100.000,- Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění
  4. Byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby
  5. Účastníci dopravní nehody nemohou sami zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemní komunikaci
  6. Pokud došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace

4. Zdržte požití alkoholických nápojů či jiných návykových látek po dopravní nehodě

5. Bez policie je nezbytné sepsat společný záznam o dopravní nehodě

Nikdy nezapomeňte zajistit, aby záznam podepsali všichni účastníci dopravní nehody. Tento dokument obsahuje všechny údaje, které jsou nutné pro řádné zdokumentování nehody. Vzhled dokumentu je stejný ve všech evropských zemích a vy tak můžete s pomocí tohoto dokumentu vyplnit dokument i v případě, že dalším účastníkem bude občan jiného státu.

6. Obnovte provoz na silnici

V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na silnici, můžete vozidla odstranit pokud je nehoda nahlášena policii a vozidla jsou vyznačena sprejem nebo jiným způsobem na vozovce. Dále můžete vozidla odstranit pokud jste se shodli s ostatními účastníky nehody.

7. Co dělat pokud je Vaše vozidlo nepojízdné?

V takovém případě vždy kontaktujte asistenční službu své pojišťovny.

[Přeskočit navigaci]